REGISTRE

Tipus d'inscripcions

Al Club Rem Cambrils volem que tothom tingui cabuda i senti el club com a seu, fins i tot aquelles persones que no practiquen l'esport del rem.SOCIS FEDERATS

Són totes les persones que practiquen l'esport del rem, vogant o fent de timoner. A aquests socis se'ls demanaran les dades necessàries per poder tramitar la fitxa a la Federació Catalana de Rem. La quota està composta per un terme fixe pel club més l'import de la fitxa.

QUOTAFITXA FCRTIPUSTOTAL
RENOVACIONS
120€30€Lúdic150€
60€Competició (Vet/Sen/Juv)180€
54€Competició (Cad/Inf/Ale)174€
RENOVACIONS (menors d'edat)
72€30€Lúdic102€
60€Competició (Vet/Sen/Juv)132€
54€Competició (Cad/Inf/Ale)126€
NOUS SOCIS
120€
Des de l'1 de gener
30€Lúdic150€
60€Competició (Vet/Sen/Juv)180€
54€Competició (Cad/Inf/Ale)174€
100€
Des de l'1 de maig
30€Lúdic130€
60€Competició (Vet/Sen/Juv)160€
54€Competició (Cad/Inf/Ale)154€
40€
Des de l'1 de setembre
30€Lúdic70€
60€Competició (Vet/Sen/Juv)100€
54€Competició (Cad/Inf/Ale)94€
NOUS SOCIS (menors d'edat)
72€
Des de l'1 de gener
30€Lúdic102€
60€Competició (Vet/Sen/Juv)132€
54€Competició (Cad/Inf/Ale)126€
60€
Des de l'1 de maig
30€Lúdic90€
60€Competició (Vet/Sen/Juv)120€
54€Competició (Cad/Inf/Ale)114€
24€
Des de l'1 de setembre
30€Lúdic54€
60€Competició (Vet/Sen/Juv)84€
54€Competició (Cad/Inf/Ale)78€

SIMPATITZANTS

Són aquelles persones que, sense practicar l'esport del rem, volen col·laborar amb el club i participar als events. La quota és de 30€.

SOCI FEDERAT - ESTIU (<18 anys)

Són totes les persones, menors d'edat, que practiquen l'esport del rem LÚDIC des de l'estiu (des del 15 de juny). A aquests socis se'ls demanaran les dades necessàries per poder tramitar la fitxa a la Federació Catalana de Rem. La quota està composta per un terme fixe pel club més l'import de la fitxa. La quota és de 60€ (30€ + 30€ fitxa oci).

FEDERAT EXTERN

Són totes les persones que practiquen l'esport del rem, federades a un altre club, però que també volen vogar a Rem Cambrils.

QUOTAPERÍODE
RENOVACIONS
60€Durant tot l'any
NOUS SOCIS
60€Des de l'1 de gener
50€Des de l'1 de maig
20€Des de l'1 de setembre
Totes les quotes són per any natural (finalitzen el 31 de desembre).