HORARIS

Distribució tripulacions


(Darrera actualització: 20/08/2020)
Aquests són els horaris actuals, penseu que són dinàmics i que l'objectiu principal és que tothom vogui un mínim de 2 dies setmanals.
Es donarà preferència als vogadors que, per disponibilitat horària, només puguin vogar uns dies concrets.