INSCRIPCIÓ PER NOVELLS

Acceptació de condicions

El club Rem Cambrils us informa que les dades personals que faciliteu a través d'aquest formulari, necessàries pel desenvolupament de la pràctica de l'esport del rem, seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Rem Cambrils i es mantindran confidencials i protegides.
Més informació sobre el tractament de les vostres dades personals aqui.

Com a persona interessada en provar aquest esport, declaro que disposo de les condicions físiques necessàries per a la pràctica del rem i que eximeixo al club Rem Cambrils de qualsevol dany i prejudici que jo pugui patir.
Tanmateix, autoritzo al club Rem Cambrils a fer ús de les imatges realitzades durant la sortida que podran ser publicades a la plana web i/o xarxes socials del club.


PROTOCOL D'HIGIENE I SEGURETAT PER LA PRÀCTICA DEL REM

Les persones interesades en provar aquesta activitat, seran convocades via xat de WhatsApp i es reuniran davant la caixa dels rems, per tal de portar-los als llaguts, que estan ubicats a la plataforma flotant del pantalà del Port de Cambrils (antic sorral).

És fonamental el compromís personal i responsable de l'estat de salut de cada vogador/a, hem d'evitar posar en risc als companys amb una actitud negligent.

 • És imprescindible haver llegit i acceptat aquestes condicions
 • El punt de trobada és la caixa dels rems, 30 minuts abans de la sortida. Tothom portarà mascareta i s'haurà d'higienitzar les mans abans de tocar cap material del club, intentant, a més, respectar la distància de seguretat d'1,5 metres.
 • Si es fa un relleu, la segona tripulació es pot posar els escarpins 5 minuts abans de l'hora de la sortida i esperarà al principi del pantalà a que surti la primera tripulació.
 • Els primers vogadors que arribin, treuran la lona.
 • Deixarem els rems dintre del llagut i ens canviarem de calçat al pantalà.
 • El timoner posarà el tap i deixarà el timó dins la barca.
 • Baixarem la barca a l’aigua, havent-nos desinfectat novament les mans.
 • La tripulació embarcarà per proa. L'embarcació la subjectarà el 4 estribord o 4 babord, que seran els darrers en embarcar. El primer serà el timoner, i aniran embarcant els vogadors en ordre de posició. Fins que no hagi embarcat tothom, els vogadors no es podran retirar les mascaretes.
 • El timoner ha de portar mascareta, donat que està cara als vogadors i a sotavent.
 • Durant l'entrenament no es podran compartir materials de l'embarcació sense prèvia desinfecció amb l’hidroalcohol personal, tampoc begudes o aliments.
 • Al finalitzar l'entrenament, abans de desembarcar, ens posarem la mascareta. Afluixarem i farem desinfecció dels cargols dels seients i de les pedalines, així com de les empunyadores dels rems amb l’hidroalcohol personal, esbandint amb aigua després d’uns minuts.
 • Un cop desat el material al bagul, higienització de mans.